فرصت های شغلی محققان یاسین

فرصت های شغلی محققان یاسین
جزئیات شغل

عنوان

طراح PCB

شرح شغل

طراحی PCB توسط نرم افزار Altium

نیازمندی ها

 یک نفر طراح PCB مسلط به نرم افزار Altium با حداقل یکسال سابقه کاری و حداقل مدرک کارشناسی جهت همکاری مورد نیاز می باشد