فرصت های شغلی محققان یاسین

فرصت های شغلی محققان یاسین
جزئیات شغل

عنوان

کارشناس ارشد حسابداری

شرح شغل

این شرکت جهت تکمیل کادر مالی خود نیازمند نیروی حسابدار می باشد.

نیازمندی ها

- حداقل کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه های معتبر

- ترجیحا مسلط به نرم افزار سپیدار

- تمام وقت ( ازساعت 8 الی 17)

- آشنایی کامل با قوانین و استانداردهای حسابداری