آموزش SDAccel

قسمت اول: توضیحاتی در مورد SDAccel شرکت Xilinx که این نرم افزار را جهت استفاده راحتتر از FPGA ارائه داده است.