Daughter Boards

بورد YE_A08Z یکی دیگر از محصولات شرکت مهندسی محققان یاسین می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این بورد استفاده از تراشه‌هایی با نرخ نمونه‌برداری بالا می‌باشد. این بورد دارای هشت کانال ورودی آنالوگ با حداکثر نرخ نمونه‌برداری 1.25GHz و رزولوشن 14 بیت  می‌باشد. همچنین از رابط پرسرعت JESD برای ارسال داده دیجیتال به FPGA پشتیبانی می‌کند.

بورد YE-A04Y بوردی با نرخ نمونه‌برداری بالا، دارای چهار کانال ورودی آنالوگ با رزولوشن 12 بیت و نرخ نمونه‌برداری حداکثر 2GHz (مطابق نظر مشتری) می‌باشد.

بورد YE-A04Z بورد نمونه‌بردار با چهار ورودی آنالوگ با نرخ نمونه‌برداری مختلف مطابق با سفارش مشتری (حداکثر فرکانس نمونه برداری 500MHz) و رزولوشن 12/14/16 بیتی می‌باشد. دارای کانکتور FMC منطبق با استاندارد VITA/ANSI 57.1 می‌باشد.

بورد YE-D03Z بوردی با نرخ نمونه برداری بالا می باشد.این بورد دارای دو کانال ورودی آنالوگ با  نرخ نمونه‌برداری حداکثر 2GHz (مطابق نظر مشتری) و رزولوشن 12 بیت و دارای یک کانال خروجی آنالوگ با حداکثر نرخ داده 5.6GHz و رزولوشن 14 بیتی می‌باشد.

بورد YE-U04Z یکی از بوردهای نمونه‌برداری با دو کانال ورودی آنالوگ و دو کانال خروجی آنالوگ می‌باشد. دو کانال ورودی آنالوگ با نرخ نمونه‌برداری مختلف (حداکثر 500Msps) و رزولوشن 12/14/16 بیتی و دو کانال خروجی آنالوگ با حداکثر نرخ داده ورودی 250Msps و رزولوشن 14 بیتی می‌باشد.

بورد YE-A08Y بورد نمونه‌بردار با نرخ  نمونه‌برداری بالا می‌باشد. این بورد دارای هشت کانال ورودی آنالوگ با نرخ نمونه‌برداری 2GSps تا 3GSps و رزولوشن 14 بیتی می‌باشد. همچنین از رابط پرسرعت JESD برای ارسال داده دیجیتال به FPGA پشتیبانی می‌کند.

بورد  YE – I04Z I/O، به منظور ارتباط با سیستم­ های دیگر طراحی شده است. در این بورد از یک کانکتور FMC-HPC و چهار کانکتور +SFP با سرعت چند گیگابیت بر ثانیه استفاده شده است. علاوه بر این از یک تراشه تولید کلاک نیز برای تامین کلاک بورد متصل به FMC می‌باشد.