IP Cores/LAN

IP شبکه با استفاده از MAC IPCore  در نرم افزار Vivado پیاده سازی شده است.این IP از پروتکل‌های UDP و TCP نسخه IP-v4 پشتیبانی می‌کند و به همراه نرم افزاری که در کنار آن تهیه شده است، یک راه حل مناسبی برای انتقال داده در بستر شبکه می‌باشد.