IP Cores/Memory

به منظور ارتباط با تراشه‌های DDR3 از این IP می‌توان استفاده نمود. IP DDR3-yg1 در محیط نرم افزاری Vivado پیاده سازی شده است.امکان نوشتن و خواندن راحت‌تر توسط کاربران  با استفاده از این IP  در حافظه‌های DDR3 میسر شده است.

با استفاده از SRAM-yg1 IP امکان خواندن و نوشتن راحتتر توسط کاربران در حافظه‌های SRAM میسر شده است. این IP در محیط Vivado پیاده‌سازی شده است.

با استفاده از این IP می‌توان عملیات خواندن و نوشتن را در حافظه‌های SSD انجام داد. این IP از SATA1 و SATA2 پشتیبانی می‌کند و در محیط نرم افزاری Vivado پیاده‌سازی شده است.