IP Core حافظه‌های DDR3


ddr3_yg1

برای خواندن و نوشتن راحت‌تر کاربران در تراشه‌های  IP Core ،DDR3های DDR3 توسط مهندسان این شرکت ایجاد شده است. پشتیبانی از دو حالت عملکردی FIFO Mode و RAM Mode در این IP پیاده‌سازی شده است. IP Coreهای DDR3 در محیط نرم‌افزاری Vivado پیاده‌سازی شده است.

حجم منابع استفاده شده در تراشه Virtex485T به عنوان نمونه در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در تراشه Virtex485T

کاربردها

  • قابل استفاده برای بوردهای YE-C20Y، YE-E14Z، YE-E15Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ddr3_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

sram_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

sata2_hc_t0

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ddr4_ctrl_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید