IP Core پیکربندی حافظه فلش SPI در بوردهای پردازشی Ultrascale/UltrascaleP 


spi_reconfig_u_yg1

با استفاده از این IP کاربر می‌تواند چند bin فایل را در حافظه فلش ذخیره نماید و امکان برنامه‌ریزی FPGAهای Ultrascale/UltrascaleP از هر یک از برنامه‌های حافظه فلش وجود دارد. همچنین قابلیت ذخیره آدرس برای برنامه‌ریزی FPGA از حافظه فلش در هنگام Startup را دارد. امکان خواندن حافظه فلش و پاک کردن آن نیز از طریق این IP امکان‌پذیر است. برای استفاده از این IP نیاز به یک پروتکل ارتباطی (شبکه و یا PCIe) برای انتقال داده است.

حجم منابع استفاده شده در تراشه xcku115-flvb2104-2-i با یک نوع تنظیم به عنوان نمونه در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده

کاربردها

  • پشتیبانی از تراشه‌های فلش با شماره قطعه 

    mt25qu02g-8x, mt25qu01g-8x, mt25ql02g-8x, mt25ql01g-8x, mt25qu02g-4x, mt25qu01g-4x, mt25ql02g-4x, mt25ql01g-4x

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

spi_reconfig_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

bpi_reconfig_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

bpi_reconfig_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

spi_reconfig_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

sm_config_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید