IP Core تراشه ADC(JESD204B) با پردازنده Ultrascale


ad9680_u_yg1

برای ارتباط با تراشه‌های AD9680 در بوردهای نمونه‌برداری با بورد حامل Ultrascale/UltrascaleP می‌توان از این IP Core استفاده نمود.در تراشه AD9680 از پروتکل JESD204B استفاده شده است. این IP Core برای استفاده آسان‌تر از این تراشه، پیاده‌سازی شده است. IP Core در محیط نرم‌افزاری Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده است.

حجم منابع استفاده شده برای نمونه در شکل زیر آورده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در تراشه XCVU190  (با تنظیم 4 ADC)

کاربردها

  • قابل استفاده در بوردهای YE-A08Z با بورد حامل YE-C11Z

 

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ad9680_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

adc12dx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

islaxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc2203_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9xxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید