IP Core تراشه ADC(ADC12Dx) با فرکانس نمونه‌برداری بالا


adc12dx_yg1

با استفاده از این IP Core می‌توان با تراشه‌های ADC پشتیبانی شده ارتباط برقرار کرد. این IP Core در محیط نرم‌افزاری Vivado پیاده‌سازی شده است.

تراشه‌های ADC پشتیبانی شده در جدول زیر آورده شده است.

جدول 1: ADCهای پشتیبانی شده 

قطعه

محدوده فرکانس نمونه­‌برداری (Msps)

ADC12D500

200-500

ADC12D800

200-800

ADC12D1000

150-1000

ADC12D1600

150-1600

ADC12D1800

150-1800

ADC12D2000

200-2000

 

حجم منابع استفاده شده برای نمونه در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: منابع استفاده شده در تراشه Kintex410

کاربردها

  • قابل استفاده برای ADCهای پشتیبانی شده

  • برای پیاده‌سازی دو تراشه ADC با استفاده از یک IP باید در بورد هر  دو تراشه مشابه باشند.

  • قابل استفاده  در بوردهای YE_A04Y و YE_D03Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

adc12dx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

islaxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc2203_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9xxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید