IP Core تراشه ADC(ISLAxx) با فرکانس نمونه‌برداری تا 500MSps


islaxx_yg1

با استفاده از این IP Core می‌توان با تراشه‌های ADC پشتیبانی شده ارتباط برقرار کرد. این IP Core برای استفاده راحت‌تر کاربران برای دریافت داده ADC در FPGA در نرم‌افزار Vivado پیاده‌سازی شده است.

تراشه‌های ADC پشتیبانی شده در جدول زیر آورده شده است.

جدول1: تراشه‌های ADC پشتیبانی شده 

شماره قطعه A/D

رزولوشن (bit)

حداکثر فرکانس نمونه برداری (MHz)

ISLA216P25

16

250

ISLA216P20

16

200

ISLA216P13

16

130

ISLA214P50

14

500

ISLA214P25

14

250

ISLA214P20

14

200

ISLA214P13

14

130

ISLA212P50

12

500

ISLA212P25

12

250

ISLA212P20

12

200

ISLA212P13

12

130

 

حجم منابع استفاده شده برای نمونه در دو فرکانس نمونه‌برداری در شکل زیر آورده شده است.

شکل1: حجم منابع استفاده شده در تراشه Kintex7 و فرکانس نمونه‌برداری 250MHz و یا کمتر

شکل 2: حجم منابع استفاده شده در تراشه Kintex7 و فرکانس نمونه‌برداری 500MHz

کاربردها

  • قابل استفاده برای کلیه بوردهایی که در آن از تراشه‌های ADC پشتیبانی شده استفاده می‌کنند

  • قابل استفاده در بوردهای YE_A04Z و YE_U04Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

islaxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

adc12dx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc2203_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9xxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید