IP Core تراشه ADC(LTC2203)


ltc2203_t1

این IP Core برای کنترل و دریافت داده‌های تراشه LTC2203 طراحی شده است. این قطعه یک ADC 16 بیتی و از نوع موازی بوده که حداکثر نرخ نمونه برداری آن 25MSPS می‌باشد.

حجم منابع استفاده شده برای نمونه در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در تراشه xc7s15ftgb196-2

کاربردها

از این IP برای دریافت داده و کنترل پارامترهای قطعه LTC2203 استفاده می‌شود.

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ltc2203_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

adc12dx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

islaxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9xxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید