IP Core مبدل AXI Stream


fifo_axis_conv_t1

با استفاده از این IP Core می‌توان داده‌ها را از یک FIFO خواند و آن را در قالب AXI Stream و در نقش Master تبدیل نمود. همچنین می‌توان داده‌ها را از یک IP Core و یا ماژول در قالب AXI Stream  و در نقش Slave خواند و در FIFO نوشت. این IP Core در محیط نرم‌افزاری Vivado پیاده‌سازی شده است.

 

بلوک دیاگرام استفاده از IP Core در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: بلوک دیاگرام استفاده از IP Core

حجم منابع استفاده شده برای نمونه برای تراشه ZYNQ Ultrasclae plus   در جدول زیر آورده شده است.

جدول 1: منابع استفاده شده در IP

 

Carry 8

Register

LUT

43

735

355

کاربردها

  • این IP در مواردی که نیاز به تبدیل داده معمولی به داده‌ای در قالب AXI Stream و برعکس را داشته باشیم، قابل استفاده است.  به عنوان مثال در ارسال داده ADC به PS در بورد YE-VC10Zمی‌توان از آن استفاده نمود.

 

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

fifo_axis_conv_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

hsp_ctrl_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید