IP Core پیکربندی حافظه فلش BPI در بوردهای پردازشی با FPGA سری 7 


bpi_reconfig_yg1

با استفاده از این IP Core کاربر می‌­تواند چند bin فایل را در حافظه فلش ذخیره نماید و برنامه‌ریزی FPGAهای سری هفت را از آدرس مورد نظر از حافظه فلش انجام دهد. همچنین قابلیت ذخیره آدرس برای برنامه‌ریزی FPGA از حافظه فلش در هنگام Startup وجود دارد.

حجم منابع استفاده شده برای نمونه در زیر آورده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در Kintex410

کاربردها

قابل استفاده در بوردهای پردازشی YE_C20Y، YE_E14Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

bpi_reconfig_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

spi_reconfig_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

bpi_reconfig_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

spi_reconfig_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

sm_config_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید