IP Core تراشه AD9129(DAC)


ad9129_u_yg1

این IP Core برای ارتباط با تراشه AD9129 (تراشه DAC) کاربرد دارد. می‌توان با استفاده از این IP داده‌های FPGA را به تراشه DAC ارسال نمود. این IP COre در محیط نرم‌افزاری Vivado  پیاده‌سازی شده است.

 

کاربردها

  • قابل استفاده در بوردهایی که در آن از تراشه AD9129 استفاده شده است.

  • قابل استفاده در بورد  YE_C11Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ad9129_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9129_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9957_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc1658_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc1668_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید