IP Core تراشه AD9129(DAC)  برای بورد پردازشی FPGA سری هفت


ad9129_yg1

این IP Core برای ارتباط با تراشه AD9129 (تراشه DAC) کاربرد دارد. می‌توان با استفاده از این IP داده‌های FPGAهای سری هفت را به تراشه DAC ارسال نمود. این IP COre در محیط نرم‌افزاری Vivado  پیاده‌سازی شده است.

حجم منابع استفاده شده برای یک نمونه در زیر آورده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در تراشه Kintex160

کاربردها

  • قابل استفاده در بوردهایی که در آن از تراشه AD9129 استفاده شده است.

  • قابل استفاده در بوردهای YE_E14Z، YE_E15Zو YE_C20Y 

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ad9129_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9129_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9957_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc1658_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc1668_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید