IP Core تراشه AD9957(DAC) برای بورد پردازشی FPGA سری هفت


ad9957_yg1

این IP Core برای ارتباط با تراشه‌های AD9957 کاربرد دارد. کاربر می‌تواند با استفاده از این IP داده‌های FPGA را به  تراشه DAC ارسال نماید. این IP Core در محیط نرم‌افزاری Vivado پیاده‌سازی شده است.

حجم منابع استفاده شده برای یک نمونه در زیر آورده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در تراشه Kintex410

کاربردها

  • قابل استفاده برای کلیه بوردهایی که در آن از تراشه‌های AD9957 استفاده شده است.

  • قابل استفاده برای بورد YE_U04Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ad9957_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9129_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9129_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc1658_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc1668_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید