IP Cores لینک ارتباطی بین Kintex7 و Virtex7


k7v7_link

IP Core لینک برای ارتباط دو FPGA (Kintex7 و Virtex7) در یک بورد استفاده می‌شود. با استفاده از این IP Cores می‌­توان داده و رجیسترهای کنترلی را از FPGA Master به FPGA Slave ارسال و یا از آن دریافت کرد.

حجم منابع استفاده شده IP Coreهای Master و Slave در زیر آورده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده  در Master IP Core

شکل 2: حجم منابع استفاده شده در Slave IP Core

کاربردها

  • قابل استفاده برای تمام بوردها با دو  FPGA (از خانواده Kintex7 و Virtex7 ) با وجود لینک ارتباطی مناسب

  • قابل استفاده در بوردهای YE_C20Y

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

k7v7_link

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

emif_lfd_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید