IP Core ارتباط سریال آسنکرون (UART)


uart_t1

از این IP برای اینترفیس سریال آسنکرون (UART) در مدهای Full Duplex و Half Duplex استفاده می‌شود. در این IP امکان تعیین Baud rate پورت سریال نیز فراهم شده است.

حجم منابع استفاده شده در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در تراشه XSC7S15FTGB196-2

کاربردها

این IP می‌تواند داده‌‌های موازی کاربر را دریافت و بصورت سریال در سمت فرستنده ارسال ‌نماید. همچنین داده‌‌های سریال را در سمت گیرنده دریافت نموده و بصورت موازی به کاربر تحویل می‌دهد

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

uart_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ybi_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ybi_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید