IP Core ارتباط با رجیسترهای FPGAهای سری هفت و تراشه‌ها طبق استاندارد شرکت محققان یاسین


ybi_yg1

این IP Core برای ارتباط با رجیسترهای پیاده‌سازی شده در FPGAهای سری هفت و همچنین رجیسترهای داخلی تراشه‌ها (پیاده‌سازی شده در میکرو) طبق استاندارد HSP_8 استفاده می‌شود (استاندارد HSP_8 استاندارد ارتباط نرم‌افزار و سخت‌افزار پیاده‌سازی شده توسط شرکت محققان یاسین می‌باشد).

حجم منابع استفاده شده در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: حجم منابع استفاده شده در تراشه Kintex160

کاربردها

  • در حال حاضر پشتیبانی از بورد YE-D03Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ybi_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

uart_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ybi_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید