نرم افزار تست انتقال داده شبکه 1Gbps 


LanTester

با استفاده از این نرم افزارها می‌توان ارسال/دریافت داده شبکه 1Gbps را در نسخه‌های نرخ معمولی و نرخ بالا انجام داد. ارسال/دریافت داده با بررسی از بین رفتن داده در حین انتقال یکی از مزیت‌های این نرم‌افزار می‌باشد. این نرم‌افزار در سیستم عامل‌های Windows و Linux پیاده سازی شده است.

این نرم‌افزارها به همراه بورد و به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و قابل فروش به صورت مستقل نیستند.

نمای کلی از این نرم‌افزار در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1: نرم‌افزار شبکه در نسخه‌های نرخ معمولی

شکل 2: نرم‌افزار شبکه در نسخه‌های نرخ بالا

کاربردها

  • تست انتقال داده در نسخه‌های نرخ معمولی و نرخ بالا شبکه

  • قابل استفاده در سیستم عامل Windows و Linux

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

LanTester

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

MCS-Bin-Converter

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

PCIeTester

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

MainSoft

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید