IP Core تراشه‌های ad9xxx(ADC)


ad9xxx_yg1

از این IP Core برای ارتباط با تراشه‌های ADC پشتیبانی شده استفاده می‌شود. داده‌های دیجیتال تراشه‌های ADC، بعد از پردازش از طریق این IP در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این IP Core برای استفاده آسان‌تر از تراشه‌های ADC پیاده‌سازی شده است و در محیط نرم‌افزاری Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده است.

تراشه‌های ADC پشتیبانی شده در جدول زیر آورده شده است.

جدول1: تراشه‌های ADC پشتیبانی شده 

شماره قطعه A/D

رزولوشن (bit)

حداکثر فرکانس نمونه برداری (MHz)

AD9650 16 25/65/80/105
AD9648 14 105/125
AD9643 14 170/210/250
AD9268 16 80/105/125
AD9258 14 80/105/125
AD9628 12 105/125
AD9608 10 105/125
AD9269 16 20/40/65/80
AD9251 14 20/40/65/80
AD9231 12 20/40/65/80
AD9204 10 20/40/65/80

 

حجم منابع استفاده شده برای نمونه در دو فرکانس نمونه‌برداری در شکل زیر آورده شده است.

شکل1: حجم منابع استفاده شده در تراشه Artix200

کاربردها

  • قابل استفاده برای کلیه بوردهایی که در آن از تراشه‌های ADC پشتیبانی شده استفاده می‌کنند

  • قابل استفاده در بوردهای YE_E15Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

ad9xxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_u_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ad9680_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

adc12dx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

islaxx_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

ltc2203_t1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید