فرصت های شغلی محققان یاسین

فرصت های شغلی محققان یاسین

کارشناس بخش تولید شرکت محققان یاسین

در این بخش امور مربوط به فرآیند ساخت سخت‌افزار از مقدمات (تحویل و بررسی قطعات خریداری شده) تا مرحله تحویل به واحد کنترل کیفیت صورت می‌گیرد. این موارد عبارتند از:

  • چک و بررسی صحت قطعات مهم قبل از ورود به انبار
  • سفارش و پیگیری مونتاژ بردهای مختلف
  • کنترل کیفیت بردهای مونتاژ شده مطابق با استانداردهای تعریف شده
  • راه اندازی کامل بخش تغذیه بردها با ملاحظات فنی مختلف
  • انجام تست‌های متفاوت بسته به نوع هر برد قبل از تحویل به QC جهت اطمینان از صحت عملکرد بردها

 

این بخش با واحدهای دیگر به ترتیب اولویت مذکور در ارتباط است:

  • انبار
  • کنترل کیفیت
  • تحقیقات
  • خدمات پس از فروش