فرصت های شغلی محققان یاسین

فرصت های شغلی محققان یاسین

کارشناس بخش تولید

در اين بخش امور مربوط به فرآيند ساخت سخت‌افزار از مقدمات (تحويل و بررسي قطعات خريداري شده) تا مرحله تحويل به واحد کنترل کيفيت صورت مي‌گيرد.

کارشناس حسابداری

این شرکت جهت تکمیل کادر مالی خود نیازمند نیروی حسابدار می باشد.

مهندس مکانیک

یک نفر مهندس مکانیک جهت انجام امور ذیل نیازمند است.

استخدام در شرکت همکار

استخدام در شرکت همکار در رشته های مخابرات سیستم، نرم افزار و سخت افزار