فرصت های شغلی محققان یاسین

فرصت های شغلی محققان یاسین

کارشناس بخش تولید

در اين بخش امور مربوط به فرآيند ساخت سخت‌افزار از مقدمات (تحويل و بررسي قطعات خريداري شده) تا مرحله تحويل به واحد کنترل کيفيت صورت مي‌گيرد. اين موارد عبارتند از:

  • چک و بررسي صحت قطعات مهم قبل از ورود به انبار
  • سفارش و پيگيري مونتاژ بردهاي مختلف
  • کنترل کيفيت بردهاي مونتاژ شده مطابق با استانداردهاي تعريف شده
  • راه اندازي کامل بخش تغذيه بردها با ملاحظات فني مختلف
  • انجام تست‌هاي متفاوت بسته به نوع هر برد قبل از تحويل به QC جهت اطمينان از صحت عملکرد بردها

طراح PCB

طراحی PCB توسط نرم افزار Altium

کارشناس ارشد حسابداری

این شرکت جهت تکمیل کادر مالی خود نیازمند نیروی حسابدار می باشد.

مهندس مکانیک

یک نفر مهندس مکانیک جهت انجام امور ذیل نیازمند است.