دوره آموزشی Vivado

نوع خبر: یاسین
تاریخ: 1398/04/25

بزودی دوره های آموزشی Vivado بصورت مجازی در همین سایت ارائه می گردد.
با یاری خدا از سال 1395 تا 1398 شانزده دوره آموزش تخصصی Vivado  بصورت حضوری در سطوح مختلف برگزار شد و به امید خدا علاوه بر دوره های حضوری، بصورت مجازی نیز فیلم های آموزشی در سایت قرار می گیرد تا علاقمندان بتوانند از این کلاس ها استفاده کنند. 

زمان قرار گرفتن فیلم های آموزشی پاییز 98 در همین سایت خواهد بود و برنامه دوره های حضوری اواخر مرداد ماه (در صورت برگزاری) اعلام می گردد.