غرفه یاسین در الکامپ 98

نوع خبر: عمومی
تاریخ: 1398/04/25

شرکت مهندسی محققان یاسین طبق سنوات گذشته در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ حضور دارد.

زمان برگزاری: 27 الی 30 تیر 98 ساعت 10 الی 18

مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 40 (طبقه دوم) غرفه شرکت مهندسی محققان یاسین (دانش بنیان)