فیلترهای DSP

نوع خبر: مطالب مفید کاربردی
تاریخ: 1398/06/30

فیلترFIR : این نوع فیلتر دارای پاسخ ضربه محدودی می باشد به عبارت دیگر اگر ورودی با تعداد محدودی نمونه به آن بدهیم خروجی اش نیز داری تعداد محدودی مقدار غیر صفر خواهد بود . این فیلتر هیچ گونه قطبی ندارد بنابر این همواره پایدار می باشد. در این نوع فیلتر ها هیچگونه فیدبکی نداریم و فاز خطی می باشند (یعنی تغییرات فاز آنها نسبت به فرکانس خطی می باشد)لیکن این فیلتر ها چون فقط تعداد محدودی نمونه غیر صفر دارنددچار پدیده گیپس میشویم و همچنین محاسبات آنها پیچیده تر می باشدو نیاز به حافظه بیشتری نیز دارند.
 

فیلتر های IIR : این دسته از فیلتر ها دارای پاسخ ضربه نا محدودی می باشند و این به معنی وجود فیدبک می باشد. در این نوع فیلتر ها به علت وجود فیدبک و همچنین قطب امکان ناپایداری وجود دارد.منتهی این نوع فیلتر ها حجم محاسباتی کمتری داشته و بدست آوردن آن ها راحت تر بوده و حجم کمتری از حافظه را هم اشغال می کنند. علاوه بر آن این فیلتر ها از فیلتر های آنالوگ مشتق شده اند.

مزایای فیلترهای FIR :
1) فاز خطی هستند
2) پایدار هستند
3) روشهای قابل انعطافی برای طراحی آنها موجود می باشد.
4) مناسب برای پیاده سازی هستند.
5) تنها راه دست یابی به ثابت تاخیر صحیح یا کسری هستند.

معایب فیلتر های FIR:
1) نیاز به توان محاسباتی بالاتری دارد.
2) حافظه بیشتری اشغال می کنند

مزایای فیلتر های IIR :
1) در صورتی که نیاز به خطی بودن فاز نباشد، این فیلتر ها می توانند بیشتر مفید باشندچون با مرتبه کمتری می توانند به همان عملکرد برسند.
2) این فیلتر ها برای محاسبات آنلاین و پردازش آنلاین می توانند استفاده شوند.
3) می توانند یک تنظیمات قابل تغییر ،بر روی ضریب کیفیت داشته باشند(بر عکس FIR) 4) این فیلتر ها بازگشتی هستند و در مواردی که فیلتر FIR مرتبه اش خیلی بالا برود می توانند به عنوان جایگزینی برای آن استفاده شوند.

معایب فیلترهای IIR :
1) این فیلتر ها می توانند ناپایدار گردند.
2) دارای فاز خطی می توانند نباشند