دو تکنولوژی TCQ و NCQ

نوع خبر: مطالب مفید کاربردی
تاریخ: 1398/07/09

 TCQ و NCQ دو تکنولوژی برای دست یابی به اطلاعات هارد دیسک است که TCQ مختص هارد دیسک های ATA و SCSI بوده و NCQ مختص SATA می باشد .بدون NCQ و TCQ همه درخواست ها پی در پی و بدون هیچ گونه آنالیز و بهینه سازی جواب دهی می شوند. ولی در این تکنولوژی های درخواست ها آنالیز و مرتب سازی شده و محل دیتاهایی که بهم نزدیک هستند در کنار هم گروه بندی می شوند و دست رسی به آنها با سرعت بیشتر و زمان حداقل انجام می پذیرد.و در نتیجه چون هد هارد مسیر کوتاه تری را برای دسترسی به داده ها طی میکند مسلما صدای هارد نیز کمتر خواهد شد چون جابجایی هد بر روی هارد دیسک کمتر خواهد شد.  
@yecoir
تشبیه عملکرد دستیابی به داده در هارد دیسک به عملکرد آسانسوری که در یک ساختمان چند طبقه در طبقاتی که معین می گردد باید نفراتی را پیاده و یا سوار کند بسیار می تواند برای فهم بهتر این دو تکنولوژی مفید باشد.(پیاده کردن فرد را همانند نوشتن در هارد دیسک و سوار کردن فرد را همانند خواندن از هارد و طبقات ساختمان را مکانی از هارد که میخواهیم در آن مکان مقداری را بنویسیم یا مقدارآن مکان را بخوانیم،همچنین عملکرد هد را نیز با خود آسانسور همانند بدانید.)

فرض کنید یک ساختمان ده طبقه داریم و طبق برنامه زیر بخواهیم به طبقات برویم:
1)  ابتدا کلید طبقه 2 را فشار داده شد.
2)   سپس کلید طبقه 5فشار داده شد.
3)  سپس کلید طبقه سوم فشرده شد .
4)  در نهایت کلید طبقه نهم فشرده شد.

اگر هیچ گونه نظارتی نداشته باشیم(حالت بدون NCQو TCQ)ابتدا از طبقه همکف دو طبقه بالا می رویم سپس سه طبقه بالا میرویم ،بعد از آن دو طبقه پایین آمده و در نهایت شش طبقه بالا می رویم.پس در مجموع 13 طبقه جابجایی داشته ایم.حال اگر آسانسور را به نحوی هوشمند کنیم که حد اقل جابجایی را داشته باشد نحوه حرکت به این صورت خواهد شد:
ابتدا دو طبقه بالا میرویم و به طبقه دوم می رسیم،سپس یک طبقه بالا رفته و به طبقه سوم میرسیم و بعد از ان دو طبقه بالا رفته و به طبقه پنجم می رسیم و در نهایت چهار طبقه بالا می رویم و به طبقه نهم می رسیم.در نتیجه برای این حالت ما نه جابجایی داشته ایم علاوه بر اینکه تنها در یک جهت حرکت داشته ایم و حرکت رفت و برگشتی نداشته ایم. TCQ وNCQ در سیستم تک کاربره اندکی عملکرد را بهبود می بخشد ولی در سیستم های چند کاربره که درخواست های زیادی بر روی هارد دارند به نحو چشمگیری موجب بهبود کار آیی می شوند.

بنابر این به طور خلاصه می توان مزایای زیر را برای این دو تکنولوژی بر شمرد:
الف) جابجایی کمتر هد و افزایش عمر مفید آن
ب) کاهش مصرف انرژی با استفاده طولانی مدت از این تکنولوژی ها
ج) با کاهش یافتن سطح تماس هد با هارد احتمال خطا در خواندن و نوشتن اطلاعات کاهش یافته و ذخیره سازی داده ها با درصد خطای کمتری انجام می پذیرد.
د) کاهش زمان انتظار برای دستورات بعدی و در نتیجه با سرعت بیشتر خالی شدن بافر .بنابر این در خواندن و نوشتن داده هایمان وقفه های طولانی نخواهیم داشت.