توانمندی های تحقیقاتی
محققان یاسین

توانمندی های بخش تحقیقات محققان یاسین:

توانمندیهای بخش تحقیقات: شرکت محققان یاسین با به کارگیری مهندسان مجرب در بخش‌های مختلف توانایی پیاده سازی سخت افزاری و تست پروژه ها در زمانبندی مناسب را دارد. خدمات زیر در بخش طراحی و تحقیقات ارائه می شود:

 • تحویل کدهای سخت افزاری به صورت IPCores با قابلیت بروزرسانی و استفاده آسان
 • ارائه راهنمای کاربری و مثال کاربردی از تمامی IPCoreها
 • آموزش نرم افزار Vivado برای پیاده سازی پروژه های سخت افزاری
 • پیاده سازی سیستم های embedded و سیستم عامل روی بوردهای مبتنی بر پردازنده Zynq و DSP
 • پیاده سازی پروژه های tester جهت اندازه گیری مشخصه های کیفی پروتکل هایی نظیر شبکه و PCIe
 • پیاده سازی نرم افزارهای آنالیز، تست و دریافت داده در سیستم عامل های مختلف مبتنی بر پروتکل های شبکه و PCIe نظیر Yasin-Mainsoft، Yasin-PCIeTester و Yasin-LANTester
 • ارائه مثال‌های نرم‌افزاری و راهنمای کامل مربوط به DLLهای نوشته شده برای پروتکل‌های مختلف
 • اندازه گیری پارامترهای کمی و کیفی بوردهای نمونه برداری با استفاده از نرم افزارهای نوشته شده
 • انعطاف پذیری بالا در تحویل پروژه ها طبق نظر مشتری و رفع مشکل‌ها در زمینه پیاده سازی سخت افزاری پروژه ها برای مشتریان
 • قابلیت کدنویسی و تست سخت افزارهای ارائه شده در بستر نرم افزار GNURadio
 • آموزش GNURadio و SDAccel
 • رعایت انواع استانداردها در طراحی بوردهای پردازشی و نمونه برداری نظیر
  IPC (IPC_2141, IPC_2221, IPC_7251, IPC_7351, IPC_9252, …)
  JEDEC (JESD204B, JESD204C, JESD22-A113-B, JESD79-4B, JESD79C, …)
  MIL-STD (MIL-STD-454M, MIL-STD-454N, …)
  PMBus_SMBus (PMBus_Specification_Part_I_Rev_1-2, PMBus_Specification_Part_II_Rev_1-2, SMBus_3_0, …)
  Vita_FMC (AV57DOT1, AV57DOT4)
  Vita VPX (AV46DOT0, AV46DOT10, AV48DOT0, AV65andAV65dot1, … )
  All Xilinx and TI Application Notes and standards.
 • رعایت انواع استانداردها در کدنویسی سخت افزاری نظیر
  AMBA® AXI4 interconnect (AXI)
  Synopsys Design Constraints (SDC)
  IP-XACT
  Tool Command Language (Tcl)
  IEEE P1735
  XDC
 • انجام آنالیزهای مختلف روی کدهای سخت‌افزاری نظیر آنالیزهای Timing(شامل Setup، Hold، (Pulse Width، تراکم، Complexity، توان، Single Event Upset، Pipeline، CDC (Clock Domain Crossing)، Input/Output Delay، Clock Structure و ...