نرم افزار
محققان یاسین

نرم افزار محققان یاسین

  • تهیه نرم افزار های تست PCIe و LAN برای نسخه های گوناگون لینوکس و ویندوز
  • تهیه نرم افزار مطابق با سفارش مشتری
  • پیکربندی سیستم عامل لینوکس و درایورهای قطعات موجود روی بورد.
  • تهیه نرم افزار تست و تنظیم پارامترهای متفاوت داتر بوردهای این شرکت تحت نام کلی Yasin MainSoft

  • در زبانه Boards قابلیت تنظیم رجیسترهای قابل تغییر تراشه های موجود بر روی بورد بصورت دستی از طریق پنجره Manual Config Board و بصورت گرافیکی و آسان از طریق GUI وجود دارد.
  • چک کردن صحت تغییرات انجام شده از طریق GUI و هم از طریق پنجره Manual Config Board امکان پذیر است.