بورد VPX بک پلین با 8 اسلات


YE_VB08Z

کارت YE_VB08Z یک بورد backplane می‌باشد که ارتباطی مطمئن بین بوردهای VPX با پروفایل مشخص شده برقرار می‌کند.  دارای 8 اسلات (6 اسلات payload و 2 اسلات سوییچ) می‌باشد.

BackPlane YE_VB08Z
BackPlane YE_VB08Z BackPlane YE_VB08Z BackPlane YE_VB08Z BackPlane YE_VB08Z

پروفایل‌های بک پلین پشتیبانی شده در جدول زیر آورده شده است

جدول 1: مشخصه‌های پروفایل BACKPLANE

Backplane Profile names

Channel Gbaud Rate

Payload

Data Plane Switch

Control Plane Switch

Control
Plane
(UTP)

Data
Plane
(FP)

Slots

Slot Profile

Slot

Slot Profile

Slot

Slot Profile

BKP3-CEN08-15.2.16-1

1.2500

3.1250

1 - 6

SLT3-PAY-2F2U-14.2.3

7

SLT3-SWH-6F6U-14.4.1

8

SLT3-SWH-2F24U-14.4.3

 

BKP3-CEN08-15.2.16-2

1.2500

5.0000

1 - 6

SLT3-PAY-2F2U-14.2.3

7

SLT3-SWH-6F6U-14.4.1

8

SLT3-SWH-2F24U-14.4.3

 

BKP3-CEN08-15.2.16-3

1.2500

6.2500

1 - 6

SLT3-PAY-2F2U-14.2.3

7

SLT3-SWH-6F6U-14.4.1

8

SLT3-SWH-2F24U-14.4.3

 

BKP3-CEN08-15.2.16-4

10.3125

8.0000

1 - 6

SLT3-PAY-2F2U-14.2.3

7

SLT3-SWH-6F6U-14.4.1

8

SLT3-SWH-2F24U-14.4.3

 

 

اتصال سیگنال‌ها در اسلات‌های جلوی بورد در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2: اتصال سیگنال ها در اسلات‌های جلو بورد

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصال سیگنال‌ها در اسلات‌های پشت بورد (RTM) در جدول 3 آورده شده است.

جدول 3: اتصال سیگنال‌ها در اسلات‌های پشت بورد

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طریقه اتصال کانکتورهای جلو و پشت بورد در شکل  زیر نشان داده شده است. در واقع سیگنال‌های User Defined جلو بورد به پشت بورد (به نحوی که در جدول  2 آورده شده است) متصل است. 

                                                                                               

شکل 1: اتصال کانکتورهای پشت و جلو اسلات‌ها

بلوک دیاگرام بورد در شکل زیر نشان داده شده است.

 

شکل 1: بلوک دیاگرام بورد

 کاربردها

 • سیستم‌های I/O

 • کاربرد صنعتی

 • نظامی

 • آزمایشگاهی

 • گرافیک

 • ماهواره (دریافت اطلاعات تصویر با سرعت بالا)

 • کلیه کاربردهایی که نیاز به دریافت اطلاعات با سرعت و دقت بالا می‌باشد.

درخواست پیش فاکتور

برای درخواست پیش فاکتور ابتدا PartNumber محصول مورد نطر خود را مشخص نمایید

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

YE_VB08Z

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید