IP Core پروتکل ارتباطی PCIe(yg2)


pcie_yg2

IPهای PCIe-yg2 در محیط Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده‌اند. این IPها برای ارتباط FPGA و PCIe مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که کاربر بخواهد انتقال داده از طریق پروتکل ارتباطی PCIe انجام شود، می‌تواند از این IPها استفاده نماید. این IPها نسل دوم IPهای PCIe ایجاد شده توسط این شرکت می‌باشد.

نرخ ارتباط PCIe با استفاده از این IP Core در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1: نرخ ارتباط PCIe

Lane

PCIe Version

عملیاتی

ایده­آل

X4

X8

X8

800MB/s

1.5GB/s

2 GB/s

1.0

1200MB/s

2.8GB/s

4 GB/s

2.0

--

--

7.9 GB/s

3.0

حجم منابع استفاده شده برای دو تراشه مختلف با تنظیمات مختلف برای نمونه در شکل‌های زیر آورده شده است.

شکل 1: منابع استفاده شده برای یک نمونه در حالت Ram mode

شکل 2: منابع استفاده شده برای یک نمونه در حالت Fifo mode

کاربردها

  • قابلیت استفاده برای کلیه بوردهای YE-C20Y، YE-14Z، YE-E15Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

pcie_yg2

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

pcie_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

pcie_yg4

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید