برنامه ریز و عیب یاب کلیه تراشه های قابل برنامه ریزی شرکت Xilinx


YE-FPGA-Programmer

برنامه‌ریز FPGA برای برنامه‌ریزی و عیب یابی انواع تراشه‌های قابل برنامه‌ریزی شرکت Xilinx می‌باشد. این برنامه‌ریز از طریق کلیه ابزارهای Xilinx مانند iMPACT، Chipscope، eFuse، Vivado و SDK قابل دسترس است.

Other Boards YE-FPGA-Programmer
Other Boards YE-FPGA-Programmer Other Boards YE-FPGA-Programmer Other Boards YE-FPGA-Programmer

برنامه‌ریزی و عیب‌یابی کلیه تراشه‌های قابل برنامه‌ریزی شرکت Xilinx

کاربردها

  • قابل استفاده برای کلیه بوردها با پردازنده‌های قابل برنامه‌ریزی شرکت Xilinx

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

YE-FPGA-Programmer

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

YE-JTAG-SMT2

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

YE-C20YE-I28Z

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

YE-I08Z

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید