IP Core پروتکل ارتباطی PCIe(yg4)


pcie_yg4

IPهای PCIe-yg4 در محیط Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده‌اند. این IPها برای ارتباط FPGA و PCIe مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که کاربر بخواهد انتقال داده از طریق پروتکل ارتباطی PCIe انجام شود، می‌تواند از این IPها استفاده نماید.  این IPها نسل چهارم IPهای PCIe ایجاد شده توسط این شرکت می‌باشد.

نرخ ارتباط PCIe با استفاده از این IP Core در جدول زیر آورده شده است.

جدول 1: نرخ ارتباط PCIe

Lane

PCIe Version

عملیاتی

ایده­آل

X4

X8

X8

800MB/s

1.5GB/s

2 GB/s

1.0

1200MB/s

2.8GB/s

4 GB/s

2.0

--

--

7.9 GB/s

3.0

حجم منابع استفاده شده برای نمونه در دو حالت در شکل‌های زیر آورده شده است.

شکل 1: منابع استفاده شده برای pcie_c11z_g2_yg4 با یک DMA ارسال و یک DMA دریافت

شکل 2: منابع استفاده شده برای pcie_c11z_g2_yg4 با چهار DMA ارسال و چهار DMA دریافت

کاربردها

  • قابلیت استفاده برای بوردهای YE-C11Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

pcie_yg4

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

pcie_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

pcie_yg2

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید